Công ty cổ phần Logistics ASG (ASGL)

Công ty cổ phần Logistics ASG (ASGL) được thành lập vào ngày 18/04/2013 tại Lô số 5, KCN Yên Bình, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên.
Với tầm nhìn trở thành nhà cung ứng dịch vụ 3PL và tổ chức chuỗi cung ứng hàng đầu Việt Nam, công ty ASGL đã và đang không ngừng phát triển, hoàn thiện và vận hành chuyên nghiệp các dịch vụ Logistics bên thứ 3 để đáp ứng nhu cầu của chuỗi cung ứng từ khâu nhập khẩu, sản xuất, phân phối và xuất khẩu bao gồm:
+ Kho Hàng không kéo dài.
+ Kho vận: Kho hoá chất, kho lạnh, kho thường, kho hàng gom, kho phân phối.
+ Dịch vụ vận tải đa phương thức.
+ Đại lý Hải quan.
+ Hợp đồng contract logistics.
+ Mua bán cước quốc tế.
+ Các dịch vụ giá trị gia tăng: Đóng gói hàng hoá, Lashing.


Định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn tới là xây dựng công ty trở thành nhà cung ứng dịch vụ 3PL, 4PL và tổ chức chuỗi cung ứng hàng đầu Việt Nam. Định hướng phát triển 02 mảng chính:
+ Đầu tư và khai thác hạ tầng Logistics: Kho HKKD, Trung tâm Logistics, ICD, Cảng sông
+ Dịch vụ: Logistics hàng không, Cung ứng dịch vụ 3PL, 4PLl và các dịch vụ vẩn chuyển đa phương thức.
Các khách hàng lớn của ASGL bao gồm: Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), Samsung SDS, Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo và Công ty TNHH Vonfram Masan, Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam), TNG Việt nam.


Sự toàn cầu hóa và mở cửa thị trường thu hút đầu tư trục tiếp nước ngoài và làn sóng dịch chuyển nhà máy mạnh mẽ từ Trung Quốc sang Việt nam đã tạo ra nhiều cơ hội mới cho các công ty Logistics. Điều này đặt ra yêu cầu cao về dịch vụ Logistics đa quốc gia, bao gồm vận chuyển quốc tế, tư vấn hải quan và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
Với lợi thế về tri thức, con người, hạ tầng tiện ích, công nghệ tiên tiến. Hệ sinh thái các Công ty con, công ty thành viên trải khắp nước. Chúng tôi tin rằng ASGL hoàn toàn có khả năng đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng bằng cách cung cấp giải pháp may đo.

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ASG (ASGL)
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Yên Bình 1, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
Điện thoại: +84 20 8393 0688
Email: sales@ asgl.vn
Website: https://asgl.vn/