Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn ASG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn ASG

Tái cấu trúc hệ thống, tạo lập thế đứng vững vàng với 3 lĩnh vực kinh doanh: dịch vụ logistics, dịch vụ hàng không sân bay, đầu tư hạ tầng và phát triển khu công nghiệp.

 

Sáng ngày 24/06/2020, tại Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (ASG) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020. Tham dự Đại hội có các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho hơn 52,3 triệu cổ phần biểu quyết (tương đương 83,12%) của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên đã thảo luận và biểu quyết các nội dung: Kết quả kinh doanh, kết quả thực hiện đầu tư năm 2019; Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020;…

 

 

Củng cố nền tảng vững vàng từ những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi

 

Năm 2019, ASG có tổng doanh thu hợp nhất đạt gần 907 tỷ đồng, bằng 101,5% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 156 tỷ đồng, bằng 101,1% so với kế hoạch năm 2019. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 15% vốn điều lệ bằng tiền tương ứng 39,55% lợi nhuận sau thuế. Như vậy dù tình hình kinh tế – xã hội trong năm 2019 có những biến động và khó khăn nhất định, ASG vẫn tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng ở lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và có những khởi động chuẩn bị cho việc chinh phục lĩnh vực mới.

 

Năm 2020, đại dịch Covid-19 do virus Corona gây ra đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới đến kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Từ những tác động trên, ASG đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến là 818 tỷ, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 105 tỷ.

 

Bước chuyển mình mạnh mẽ, vững chắc thông qua tái cấu trúc hệ thống

 

Tháng 08/2019, ASG đã thực hiện thủ tục thay đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay thành Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, bắt đầu thực hiện tái cấu trúc hệ thống hoạt động theo mô hình tập đoàn với 3 chuỗi dịch vụ tạo thế chân kiềng vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn: Dịch vụ Logistics; Dịch vụ hàng không sân bay; Đầu tư hạ tầng và phát triển khu công nghiệp.

 

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược, ASG đã lựa chọn Deloitte (một trong những công ty tư vấn hàng đầu thế giới) là đơn vị thực hiện tư vấn tái cấu trúc, thành lập Ban Tái cấu trúc để triển khai các công việc liên quan  hướng tới nâng cao sự chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống ASG.

 

Ngoài ra, ASG tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, gắn bó và đảm bảo nguồn lực tài chính vững mạnh. Đồng thời, ASG cũng sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020 nhằm nâng cao  sự minh bạch trong công tác quản trị, điều hành và gia tăng các kênh huy động vốn hiệu quả cho Công ty.

 

 

Với kết quả hoạt động tích cực, kế hoạch rõ ràng và thuyết phục của HĐQT Công ty, 100% các cổ đông tham dự Đại hội đã tin tưởng, thống nhất và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.