Tập đoàn ASG tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trong Quý IV năm 2022

Tập đoàn ASG tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trong Quý IV năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG chính thức công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2022. Trong đó, doanh thu lũy kế đến hết Quý IV đạt mức tăng đáng kể, chạm mốc gần 1.980 tỷ đồng, đạt  274% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 114% kế hoạch cả năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 197,3 tỷ đồng, tăng 232% so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng ấn tượng của kết quả kinh doanh chung năm 2022 phải kể đến đóng góp chủ yếu của nhóm ngành Logistics với doanh thu lũy kế đến cuối Quý IV đạt 1.746 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, với sự hồi phục từng bước của thị trường du lịch và hàng không, nhóm dịch vụ hàng không sân bay (gồm dịch vụ ăn uống bán hàng hóa và phục vụ mặt đất hàng không) đóng góp vào doanh thu hợp nhất của Tập đoàn với 106 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Về phía các Công ty thành viên, Công ty Cổ phần Vinafco (mã cổ phiếu VFC-Upcom) – Công ty con do Tập đoàn ASG sở hữu và chi phối từ tháng 05/2022 đã công bố báo cáo tài chính với doanh thu Quý IV đạt 422 tỷ đồng, doanh thu lũy kế đạt 1.619 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trong Quý IV đạt 45 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế trước thuế đạt 236 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS, mã cổ phiếu CIA-HNX) đã có lãi từ hoạt động kinh doanh chính, cùng với việc  hoàn thành chuyển nhượng Công ty AGS cho Công ty mẹ ASGA, CIAS đạt lợi nhuận lũy kế trước thuế 61,7 tỷ đồng, doanh thu lũy kế cả năm đạt 106,3 tỷ đồng.

Bên cạnh sự tăng trưởng về doanh thu, chỉ số sinh lời EPS trên mỗi cổ phiếu ASG cũng được cải thiện đáng kể, đạt 1.173 đồng so với cùng kỳ năm trước là 794 đồng. Tổng tài sản hợp nhất lũy kế của ASG đã đạt 3.030 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ so với thời điểm 01/01/2022. 

Với kết quả kinh doanh tích cực của năm 2022 cùng với sự thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu, hy vọng ASG sẽ có nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ để vượt qua thách thức, tiếp tục phát triển trong bối cảnh kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu được dự báo có nhiều khó khăn trong năm 2023.

Chi tiết báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 tại đây.