Thông báo về việc phát động cuộc thi <br>“Sáng tác Slogan Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay”

Thông báo về việc phát động cuộc thi
“Sáng tác Slogan Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay”

I: Mục đích cuộc thi:

        Thực hiện chủ trương của Ban lãnh đạo Công ty với mong muốn xây dựng slogan phù hợp với chiến lược phát triển toàn diện, hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hoạt động chính là dịch vụ hàng không và Logistics… Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay phát động cuộc thi “Sáng tác slogan Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay”.

II: Các thông tin về thể lệ cuộc thi:

1. Thông tin về Công ty:

        Qua 8 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG) không ngừng đổi mới trên mọi mặt, khẳng định vị thế trong lĩnh vực dịch vụ logistics, trong đó hoạt động chính ban đầu là dịch vụ khai thác hàng hóa hàng không như dịch vụ xử lý hàng hóa, dịch vụ vận chuyển mặt đất, dịch vụ kho, bãi,…Ngoài ra, ASG đã mở rộng thành công lĩnh vực hoạt động cốt lõi sang dịch vụ phục vụ hành khách hàng không, góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ hàng không đồng bộ phục vụ hàng hóa hàng không và hành khách hàng không.

        Hiện nay, với 09 công ty con và 02 chi nhánh, hơn 1200 CBNV, hoạt động trải dài trên cả 3 miền đất nước, ASG đang từng bước xây dựng doanh nghiệp theo mô hình Công ty mẹ con phát triển hiệu quả và bền vững, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn người lao động, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội và đất nước.

         Phương châm hoạt động của ASG là luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ cam kết trên cơ sở đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đề cao đạo đức nghề nghiệp nhằm đạt được tối đa sự hài lòng và tin tưởng của Khách hàng.

(Thông tin chi tiết tại website: asg.net.vn )

2. Đối tượng tham gia:

2.1. Tất cả CBNV đang làm việc tại Công ty trong hệ thống ASG

2.2. Các đối tượng khác ngoài ASG

* Đối tượng đăng ký tham gia có thể theo cá nhân hoặc nhóm (nhóm tác giả).

3. Hình thức tham gia:

– Mỗi cá nhân hay nhóm tác giả khi tham gia cuộc thi cần ghi đầy đủ thông tin quy định trong Phiếu đăng ký dự thi (Theo mẫu đính kèm) và các tài liệu có liên quan (nếu có)

– Phiếu đăng ký dự thi được gửi về BTC theo 03 phương thức:

+ Phương thức 1: Gửi trực tiếp gồm: Phiếu dự thi và tài liệu có liên quan (nếu có) được đặt trong phong bì niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ “Phiếu đăng ký dự thi sáng tác slogan ASG” và gửi đến địa chỉ: Phòng Hành chính Nhân sự, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay, Khu dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

+ Phương thức 2: Gửi Phiếu đăng ký dự thi qua địa chỉ Email info@asg.net.vn với tiêu đề “Phiếu đăng ký dự thi sáng tác slogan ASG – “Họ tên Người gửi” ”

+ Phương thức 3: Điền vào phiếu đăng ký dự thi trực tuyến tại địa chỉ: (Phiếu đang ký dự thi online)

4. Số lượng slogan tham gia dự thi:

Mỗi cá nhân hay nhóm tác giả tham gia được gửi tối đa 05 phương án Slogan.

– Trường hợp slogan dự thi có nội dung giống nhau, bài dự thi gửi đến BTC trước (căn cứ thời điểm nhận thư, email, điền phiếu trực tuyến) phiếu nào gửi trước sẽ được công nhận trước để đưa vào danh sách xét giải.

– Các câu slogan đạt giải sẽ thuộc sở hữu của Công ty.

5. Yêu cầu về slogan tham gia cuộc thi:

– Slogan viết bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh và được dịch nghĩa tương đương;

– Không sử dụng từ địa phương, từ lóng hay tiếng nước ngoài khác.

– Mỗi câu slogan cần phải kèm theo bản thuyết trình về ý tưởng sáng tác, ý nghĩa của Slogan.

– Slogan đảm bảo các yếu tố sau:

+ Số lượng từ trong slogan không quá 10 từ. Ví dụ:

Câu Khẩu Hiệu Này Không Được Vượt Quá Mười Từ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ Ngôn ngữ phải trong sáng, tránh các từ ngữ gây phản cảm hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

+ Nội dung ngắn gọn, có ý nghĩa, dễ nhớ, dễ hiểu.

+ Nội dung thể hiện chức năng, vị thế, quy mô của Công ty hiện tại và phát triển trong tương lai; đặc trưng về chất lượng dịch vụ; giá trị tạo ra cho khách hàng.

+ Truyền tải được thông điệp ấn tượng, khơi gợi trí tưởng tượng, thể hiện sự sáng tạo và bản sắc riêng, gắn liền với những giá trị của Công ty.

– Tuyệt đối không được sao chép, sửa chữa, trùng lắp với slogan của các tổ chức, cá nhân khác và chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi tương tự nào. Nếu phát hiện slogan đạt giải đã được sử dụng hoặc đã tham dự cuộc thi khác và vi phạm luật sở hữu trí tuệ hay bản quyền, BTC sẽ hủy kết quả cuộc thi, người đạt giải phải hoàn lại 100% giá trị giải thưởng đã nhận từ Công ty và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan khác (nếu có) về việc bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm bản quyền gây ra.

6. Thành phần Ban Giám khảo và tiêu chí chấm điểm:

6.1. Thành phần Ban Giám khảo

        – Tổng Giám đốc;

        – Các Phó Tổng Giám đốc;

        – Giám đốc các Chi nhánh;

        – Trưởng phòng HCNS;

        – Trưởng phòng Kinh doanh;

6.2. Các bài dự thi sẽ được chấm điểm và đánh giá cụ thể như sau:

– Mỗi thành viên của Ban giám khảo chấm điểm độc lập.

– Ban Giám khảo tổng hợp kết quả chấm điểm đối với tất cả các bài dự thi.

6.3. Tiêu chí chấm điểm đối với Slogan:

TT Tên slogan Chấm điểm (Thang điểm 1-10. Tổng điểm tối đa 50)
Ngôn ngữ bao hàm được ý nghĩa đảm bảo tính ngắn gọn; Sự phù hợp về ý nghĩa với lĩnh vực hoạt động; Sự khác biệt Khả năng liên tưởng và gợi mở Giá trị vượt trội Tổng điểm
1,2,3…

III. Thời gian tổ chức

1.Thời gian gửi bài dự thi: từ ngày 08/12/2018 đến hết ngày 31/12/2018

2.Thời gian chấm bài: từ ngày 02/01/2019 đến hết ngày 05/01/2019.

3.Thời gian trao thưởng: Dự kiến công bố kết quả và trao thưởng vào ngày 07/01/2019

4.Cơ cấu giải thưởng:

– 01 Giải đặc biệt: 30.000.000 VNĐ (Đạt yêu cầu và được sử dụng nguyên vẹn làm slogan chính thức của Công ty)

– 01 Giải nhất: 15.000.000 VNĐ (Đạt yêu cầu ý tưởng và nội dung, có chỉnh sửa ngôn ngữ không quá 03 từ, để sử dụng làm slogan chính thức của Công ty)

– Tối đa 02 Giải ý tưởng: 5.000.000 VNĐ/giải (Đạt yêu cầu về ý tưởng hoặc nội dung có chỉnh sửa ngôn ngữ).

V: Triển khai thực hiện

– Thông báo được gửi đến toàn thể CBNV Công ty và các đơn vị thành viên trong hệ thống;

– Truyền thông ra bên ngoài các kênh thông tin website/facebook…

– Khuyến khích bạn bè, người thân của CBNV và các đối tượng khác tham gia.

VI: Thông tin liên hệ: Thư ký Ban tổ chức cuộc thi Mr Định, Điện thoại: 024.3761 6688, số máy lẻ: 808; Di động: 0948 992 330; email: info@asg.net.vn